Program

 

 

100. Yılında İstiklal Marşı & Mehmet Akif Ersoy Bilgi Şöleni
SEMPOZYUM PROGRAMI

AÇILIŞ PROGRAMI
Tarih   : 21 Ekim 2021 Perşembe
Saat    : 10.00
Yer      : NEÜ Fuat Sezgin Konferans Salonu, Köyceğiz Yerleşkesi

Protokol Konuşmaları
Prof. Dr. Cem Zorlu
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü

10.30-11.30   Açılış Konferansı
D. Mehmet Doğan
“Yüzüncü Yılda İstiklal Marşı”

Webinar I
13.00-14.00
Webinar Linki: https://bit.ly/3AOo0vo

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kemal Özcan
Dr. Öğr. Üyesi Necmettin Türinay
İstiklal Marşının Ruhunda Yatan Derin Anlam Katmanları

Doç. Dr. Mehmet Akif Duman
İstiklal Marşımız ile İtilaf Devletleri’nin Milli Marşlarının Geist Kavramı Ekseninde Mukayesesi

Doç. Dr. Ersin Müezzinoğlu
Tarihsel Süreçte İstiklal Marşı'nın Bestesinin Değiştirilmesi Çabaları

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Harmancı
İstiklal Marşı ile İngiltere ve Ürdün Ulusal Marşlarının İçerik Yönünden Mukayesesi

Selçuk Küpçük
Şarkıdan Marş’a Türk Modernleşmesinin Müziksel Öyküsü

14.00-14.15   Ara


 

Webinar II
14.15-15.15
Webinar Linki: https://bit.ly/3vdnNRo

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Çaycı
Prof. Dr. Cemal Güven
Mehmet Âkif Ersoy’un Vefatı ve Defni

Doç. Dr. Feyza Şule Güngör
Bir ‘Kurtarıcı Düşünme’ Örneği Olarak İstiklal Marşı

Bekir Şahin
İstiklal Marşına Alternatif Arayışları, Düzenlenen Yarışmalar, Yarışmaya Katılan Şairler ve Şiirleri

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Arıkan
İstiklâl Marşı ve Şairine Yöneltilen Tenkitler Üzerine Bazı Tespitler

Doç. Dr. Ahmet Akman
Mehmet Âkif ‘te Taklitçilik

15.20-15.45   Ara

 

 

Webinar III
15.45-16.45
Webinar Linki: https://bit.ly/2Xl7KEE

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Abdullah Harmancı
Prof. Dr. Mehmet Birekul
Kurucu / Meşrulaştırıcı Kimlik Bağlamında Marşlar ve İstiklal Marşı Tartışmaları

Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık
Mehmet Akif’in Şiirlerine Sehl-İ Mümteni Açısından Bir Bakış

Prof. Dr. Nurgün Koç
Vatan Şairi Mehmet Âkif Ersoy’un “Gönüllü Sürgünü”

Prof. Dr. Fatih Özkafa
İstiklal Marşı ve Mehmet Âkif ile İlgili Hat Eserleri

Doç. Dr. Alaattin Uca
TBMM Zabıt Ceridelerine Göre 12 Mart 1921 Günü İstiklal Marşının Kabulü

16.40-17.00   Ara

Webinar IV
17.00-18.00
Webinar Linki: https://bit.ly/2YPLqnr

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Osman Akandere
Öğr. Gör. Dr. Halil İbrahim Çelik
Millî Mücadelede Eğitimci Kimliği ile Mehmet Akif

Mehmet Kurtoğlu
Mehmet Akif’in Şiir ve Nesirlerinde Mizah ve Argo
           
Prof. Dr. Mehmet Narlı
Safahat’ın Sûretleri ve Sîretleri

Arş. Gör. Cafer Sami Erdoğan
Mehmet Akif Ersoy’un Musikişinaslığı

18.00-18.15 Ara

Webinar V
18.15-18.45
Webinar Linki: https://bit.ly/2YPM4kR

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Abdurrahman Özkan
Prof. Dr. Osman Akandere
Mehmet Akif’in İrşat Heyeti Azası Olarak Konya’daki Faaliyetleri

Yusuf Turan Günaydın
İstiklal Marşı Konulu Bir Senaryo Oyunu Vesilesiyle Yusuf Hikmet Bayur’un Mehmet Âkif’e Bakışı

 

Mustafa Özçelik
İstiklal Marşı’nın Darbelerle İmtihanı

18.40-19.00 Ara

Kapanış ve Değerlendirme Oturumu
19.00- 20.00
Webinar Linki: https://bit.ly/3BKg67F

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Yakup Kaya
• Prof. Dr. Abdullah Harmancı
• Dr. Öğr. Üyesi Necmettin Türinay
• Doç. Dr. Feyza Şule Güngör