BİLGİ ŞÖLENİ KURULLARI

Onur Kurulu

Vahdettin ÖZKAN                (Konya Valisi)

Uğur İbrahim ALTAY           (Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı)

Prof. Dr. Cem ZORLU          (Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü)

D. Mehmet DOĞAN             (Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı Şeref Başkanı/Mehmet     
                                               Âkif Ersoy Araştırmaları Merkezi Başkanı)

 

Düzenleme Kurulu

Başkan: Doç. Dr. Yakup KAYA        (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR    (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. Zekeriya MIZIRAK              (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Ahmet KÖSEOĞLU                            (Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi Başkanı)

Prof. Dr. Ahmet ÇAYCI                      (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. Abdullah HARMANCI         (Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmet AKMAN                    (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Doç. Dr. Mehmet BİREKUL               (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Selim Yücel GÜLEÇ                           (Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal
                                                      İşler Dairesi Başkanı)

Ömer BARDAKÇI                              (Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat
                                                              İşleri  Şube Müdürü)

 

Bilim ve Danışma Kurulu

Prof. Dr. Abdullah HARMANCI        (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. Abdurrahman ÖZKAN        (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet ÇAYCI                     (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali BİRİNCİ                        (Emekli Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Caner ARABACI                (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. Derya ÖRS                          (Türkiye Cumhuriyeti Tahran Büyükelçisi)

Prof. Dr. Hasan AKAY                      Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan Hüseyin BİRCAN    (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. Hayri ERTEN                      (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. Hicabi KIRLANGIÇ           (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Hülya ARGUNŞAH           (Erciyes Üniversitesi)

Prof. Dr. İsmail KARA                      (Emekli Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Kemal ÖZCAN                   (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. Mahmut Hakkı AKIN         (Medeniyet Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet Fatih ANDI           (Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi) 

Prof. Dr. Mehmet GÖNÜL                (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet KIRBIYIK            (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. Melek GÖKAY                   (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. Musa Kazım ARICAN        (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)   

                                          

Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH        (Erciyes Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa BUDAK                (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Talip DOĞAN                     (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. Zeki TAŞDAN                    (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Doç. Dr. Ahmet AKMAN                  (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Doç. Dr. Feyza Şule GÜNGÖR         (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Doç. Dr. Güneş AYAS                       (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Doç. Dr. Mehmet BİREKUL             (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Doç. Dr. Mehmet Ali GENÇ             (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Doç. Dr. Murat AK                            (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Doç. Dr. Yakup KAYA                     (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Sena KÜÇÜK           (Selçuk Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Yakup AKSOY         (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Beşir AYVAZOĞLU                         (Araştırmacı Yazar)

Mustafa Ertuğrul DÜZDAĞ              (Araştırmacı Yazar)

Selçuk KÜPÇÜK                               (Müzik Tarihçisi)

Yusuf Turan GÜNAYDIN                 (Araştırmacı Yazar)  

Sekretarya

Öğr. Gör. Dr. Halil İbrahim ÇELİK         (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Arş. Gör. Dr. Kağan GARİPER               (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Arş. Gör. Cem UNCU                              (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Arş. Gör. Mehmet Emin SATIR              (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Arş. Gör. Abdulvahap ALICI                  (Necmettin Erbakan Üniversitesi)