Özet Gönderimi ve Değerlendirme

Bilgi Şöleni, konuyla ilgili akademisyen ve araştırmacıların katılımına açıktır. Bunun için amaç, yöntem, kullanılacak kaynaklar ve muhtemel bulguları içeren 200 kelimelik tebliğ özetlerinin 15 Mayıs 2021 tarihine kadar istiklalmarsi2142@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir. Tebliğ önerileri bilgi şöleni konuları, bilimsel şartlar ve çalışmanın özgünlüğü dikkate alınarak Bilim Kurulu Üyelerince değerlendirilecektir. Kabul edilen/edilmeyen tebliğ önerileri 15 gün içinde ilgililere duyurulacaktır. Bilgi Şöleninde sunulan tebliğler, bilgi şöleni tebliğ kitabı olarak yayınlanacaktır.

Tam Metin Gönderimi

Kabul edilen tebliğlerin tam metinlerinin 30 Ağustos 2021 tarihine kadar yazım kurallarına uygun biçimde ekli word dosyası olarak istiklalmarsi2142@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir. Tam metni gönderilen tebliğler düzenleme ve bilim kurulunca özete ve bilimsel şartlara uygunluk açısından incelenerek bilgi şöleni programına dahil edilecektir.